Osiągnięcia

Nowa strona 1

.::Osiągnięcia Koła Symulacji Lotniczych

 

Od początku swojej działalności KSL osiągnęło kilka sukcesów. Jednym z nich jest zaszczepienie miłości do lotnictwa u wielu młodych ludzi. Niektórzy absolwenci Gimnazjum w Sierakowicach zdecydowali się na podjęcie nauki w szkołach lotniczych na terenie kraju. Działalność Koła jest szeroko znana i komentowana w środowisku lotniczym w Polsce, gdzie spotyka się zawsze z pozytywnym przyjęciem. 

Współpracujemy z instytucjami z branży lotniczej - członkowie KSL mają okazję obserwować pracę w lotnictwie na żywo. Gościliśmy między innymi w Bazie Lotniczej Marynarki Wojennej RP w Siemirowicach, w ośrodku szkolenia TL-28B, w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica i innych.

W roku szkolnym 2011/2012 dwoje kolejnych absolwentów udało się do ponadgimnazjalnych szkół lotniczych, zaś w roku 2013 jeden z absolwentów KSL i Technikum 9 Lotniczego w Warszawie dostał się do lotniczej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

W 2011 roku KSL wygrało ogólnopolski konkurs "Projekt z klasą" wydawnictwa "Nowa Era". W jego ramach KSL złożyło projekt na budowę profesjonalnego symulatora lotniczego - zdobył on największą liczbę głosów Internautów i zdobył nagrodę specjalną w postaci grantu w wysokości 5 000,00 zł na rozpoczęcie realizacji projektu. Szczegóły w osobnym dziale strony.

Również pod koniec 2011 roku KSL wystartowało w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosiła 50 000,00 zł. Na konkurs wpłynęły 304 wnioski, po weryfikacji dofinansowano 61, w tym także nasz - zatytułowany "Śladami Dedala - mierz wysoko, ale rozważnie". W jego ramach młodzież będzie miała okazję poznać osobiście lotnictwo małe - aeroklubowe (sportowe, turystyczne) jak i duże - komercyjne.  Będą pierwsze loty zapoznawcze w Aeroklubie Słupskim jak i wspólna podniebna podróż na trasie Gdańsk - Poznań - Gdańsk na trzydniowe zajęcia lotnicze w zaprzyjaźnionym porcie Poznań Ławica. Zaś dla 5 uczestników, którzy osiągną najlepsze wyniki edukacyjne w trakcie trwania projektu - nagroda specjalna: trzydniowa podróż lotnicza do Hamburga na warsztaty naukowe w firmie AIRBUS pod hasłem "Od deski kreślarskiej do A380" - ze zwiedzaniem tego ostatniego włącznie.

Pod koniec 2012 roku ogłoszono wyniki kolejnej edycji konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku z Priorytetu 9.5. Ponownie udało nam się uzyskać dofinansowanie na drugą edycję projektu "Śladami Dedala". Kolejna grupa 20 uczennic i uczniów naszej szkoły wzięła udział w ciekawej inicjatywie edukacyjnej. Program projektu rozszerzony został o warsztaty modelarskie, zmieniono plan i harmonogram wyjazdów, dzięki czemu udało nam się poznać kulisy pracy naszego "domowego" Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. W ramach tego projektu oficjalnym partnerem został Aeroklub Słupski, co pozwoliło jeszcze bardziej rozwinąć naszą dotychczasową współpracę. Warto wspomnieć, że realizatorem drugiej edycji "Dedala" było Towarzystwo Przyjaciół Ucznia HORYZONT działające przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, co także pozwoliło rozszerzyć zasięg oddziaływania projektu.

Na początku 2013 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie ogłosiło wyniki kolejnej edycji corocznego konkursu na najlepszy projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okazało się, że pierwsza edycja "Dedala - mierz wysoko, ale rozważnie" zyskała tytuł laureata "Najlepsza inwestycja w człowieka 2012". Nagrodę odebraliśmy w MRR z rąk wiceministra Pawła Orłowskiego i członka Komisji Europejskiej Cecilio Aurelio. To dla nas ogromne wyróżnienie i powód do dumy.
Na jesieni 2013 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprosiło nas do uczestnictwa w kampanii promującej pozytywne wykorzystanie środków europejskich, podkreślając, że nasze działania doskonale wpisują się w cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Został nakręcony spot reklamowy z naszym udziałem, który wraz z kilkoma innymi dobrymi praktykami z terenu całej Polski będzie promował środki ze źródeł unijnych. Spoty będą reklamowane w głównych polskich mediach - stacjach telewizyjnych takich jak TVP1 i 2, Polsat, TVN i innych, a także w rozgłośniach radiowych - Polskim Radiu, RMF, Radio ZET i innych. LINK

Szczegółowe informacje zamieszczamy na bieżąco na stronie www oraz w naszym profilu Facebook.


Zapraszamy do lektury!


Facebook - Lubię To:


Facebook

symulacje lotnicze, symulator lotów, KSL, Koło Symulacji Lotniczych, Gimnazjum w Sierakowicach, FS2004, Aeroklub Słupski, lotnictwo wirtualne, vatsim, Dedal, Śladami Dedala