Możliwość komentowania Na co i w jaki sposób się wykonuje wycenę przedsiębiorstwa została wyłączona

Wycena przedsiębiorstwa – do jakich celów się ją wykonuje

Jakimi sposobami może zostać przeprowadzona wycena firmy
W czasie działania każdej firmy mogą się pojawić sytuacje, gdy z jakiegoś powodu potrzebne będzie oszacowanie ile jest warta. Na przykład to może być nabycie lub sprzedaż takiego podmiotu, jego podział lub też wzięcie jakiejś bankowej pożyczki. Pozwoli to wszystkim stronom dowiedzieć się, jak faktycznie wygląda sytuacja, i w oparciu o to podjąć biznesowe decyzje. Zależnie od potrzeb wycena przedsiębiorstw może być przeprowadzona na kilka różnych sposobów. Bardzo często jest stosowane majątkowe podejście, w jakim od sumy zgromadzonych aktywów odejmowane są wszystkie pasywa. Lecz nie we wszystkich sytuacjach ta wycena się sprawdzi, dlatego też można użyć podejścia dochodowego i porównawczego. Przy dochodowym podejściu ogólna wartość firmy ustalona zostaje w oparciu o planowane dochody, z ujęciem istniejących kosztów. Jeśli chodzi o metodę porównawczą firma zostaje porównana z innymi podmiotami funkcjonującymi w danej branży, i na tej podstawie szacowana jest jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.